Engelden Kaçan Robot Tasarımı

Arduino ile gerçekleştirdiğim engelden kaçan robotun tasarımı ve kodlarını aşağıda bulabilirsiniz

Bağlantı Şeması

Bağlantı şeması
  • Program

int enablePin1= 11;

int in1Pin= 10;

int in2Pin= 9;

int enablePin2= 3;

int in3Pin= 6;

int in4Pin= 5;

int potPin= A0;

int sensorleft= 13;

int sensorright= 12;

void setup()

{

  pinMode(in1Pin, OUTPUT);

  pinMode(in2Pin, OUTPUT);

  pinMode(enablePin1, OUTPUT);

  pinMode(in3Pin, OUTPUT);

  pinMode(in4Pin, OUTPUT);

  pinMode(enablePin2, OUTPUT);

  pinMode(sensorleft, INPUT);

  pinMode(sensorright, INPUT);

  Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

  int speed = analogRead(potPin) / 4;

  boolean reverse1 = digitalRead(sensorleft);

  setMotor1(speed, reverse1);

  boolean reverse2 = digitalRead(sensorright);

  setMotor2(speed, reverse2);

  delay(2000);

Serial.println(“Object in Left=”);

Serial.println(digitalRead(sensorright));

Serial.println(“Object in Right=”);

Serial.println(digitalRead(sensorleft));

}

void setMotor1(int speed, boolean reverse1)

{

  analogWrite(enablePin1, speed);

  digitalWrite(in1Pin, ! reverse1);

  digitalWrite(in2Pin, reverse1);

}

void setMotor2(int speed, boolean reverse2)

{

  analogWrite(enablePin2, speed);

  digitalWrite(in3Pin, ! reverse2);

  digitalWrite(in4Pin, reverse2);

}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.